Avís legal

Avís legal

 

Aquest lloc web i tots els seus continguts són propietat de la Pàgina oficial del Club Escacs Olot, excepte aquelles imatges que són difoses en aquesta web amb autorització expressa dels seus legítims propietaris. Tots els drets estan reservats. 
 
El web resta subjecte a les condicions següents:

 

- Només està autoritzat l’ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.
- La Pàgina oficial del Club Escacs Olot no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d’aquesta agència. 
- La Pàgina oficial del Club Escacs Olot no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir. En cap cas les cookies o altres mitjans que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació no autoritzada que permeti identificar la persona física usuària del web.